PressDatas logotyp HEM    |    HJÄLP    |    LOGGA UT
banner

Hjälpsida PressDatas Förlagsportal

Beställning av bearbetningskoder (Kupongkod)

För att kunna följa upp och styra kunders prenumeration används kupongkoder. Denna samlingsbeteckning innehåller information för hur en viss grupp skall bearbetas. Prenumerationslängd, priser, rabatter, texter, premier, förnyelse m.m. När en beställning av en kupongkod görs reserveras koden i prenumerationsdatabasen och kan användas i kampanjer så fort beställningen är genomförd.

Urvalsbeställning

Här specificerar du ditt urval. Tänk på att lämna så komplett information som möjligt. Vi ber dig bl.a. att tydliggöra vad urvalet skall användas till. Detta för att vi skall kunna ställa kompletterande frågor om det behövs. En beskrivning av vad som avses med varje finns om du klickar på frågetecknet vi varje urvalsparameter.

Normal leveranstid är inom 3 dagar. Ange dock alltid önskat leveransdatum i beställningen. När du klickat på beställningsknappen nedan skickas ett e-postmeddelande till vår leveransavdelning som kommer att effektuera beställningen. Vill du göra ytterligare ett urval ligger informationen i fälten överst kvar. När leveransen är färdig lommer du att få en kvittens till angiven e-postaddress.

Girokampanjsbeställning

Här kan du göra en beställning av en girokampanj. En girokampanj är en kostnadseffektivt sätt att bearbeta passiva kunder eller nya målgrupper. Girokampanj kallar vi det för att du kan ha ett eller två inbetalningskort koplade till erbjudandet.

Fyll i uppgifterna nedan så ser vi till att kunden får ett får ditt erbjudande snabbt och effektivt. En girokampanj innehåller alltid ett urval eller en extern fil med prospekts som ett sk laserbrev (erbjudandetext) samt logotyp.

Du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta din Kundansvarige om du har frågor eller vill ha offert innan du gör din beställning.

Utgivningsschema

Här kan du fylla i och skicka in ditt utgivningsschema för kommande år. Tänk på att utgivningsschemat är centralt för flera delar av prenumerationshanteringen. Naturligtvis för att dina prenumeranter skall få tidningen men också för den ekonomiska redovisningen. Om du är osäker på hur tidningens nuvarande utgivningsschema ser ut kan du klicka på knappen "Se nuvarande års utgivningsschema" så öppnas en dialogruta som visar innevarande års utgivningsschema. Har du särskilda synpunkter eller speciella önskemål ber vi dig att fylla i dessa under rubriken "Eventuella kommentarer".

Du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta din Kundansvarige om du har frågor innan du gör din beställning.

Driftsinformation

Här kan du se information om aktuella driftsstörningar, både de som är olösta och de som lösts de senaste 2 vexckorna. Man kan också rapportera in nya support ärenden till PressDatas tekniska support.

Friexlistan

Här kan du uppdatera vilka som ska få friex tillskickade. Uppdateringen sker i realtid direkt mot vårt datasystem. För att hämta friexlistan för en tidning så väljer man tidningen man vill uppdatera friex för i rullistan med titlar överst på sidan och trycker på knappen ”Hämta friexlista”. Dessa kommer då att hämtas och visas i tabellen under rullistan. Under tabellen finns 3 knappar - ”Ny mottagare”, ”Ändra mottagare” och ”Stoppa mottagare”. När man klickar på ”Ny mottagare” och ”Ändra mottagare” visas en dialogruta där man kan lägga till och ändra kontaktuppgifter för en friexmottagare. Databasen uppdateras direkt med de nya uppgifterna när man klickar på Skapa mottagare/Uppdatera mottagare-knappen. Knappen ”Stoppa mottagare” stoppar friex till den valde friexmottagaren, även här slår ändringen igenom omedelbart när man klickar OK i den efterföljande varningsdialogen. Innan man klickar på ”Ändra mottagare” och ”Stoppa mottagare” så måste man ha valt en friexmottagare genom att markera dem i tabellen. ”Ändra mottagare” kan också öppnas genom att man dubbelklickar på mottagarens rad i tabellen.

Distributionsprognos

Här prognosticeras antal tidskrifter som kommer att distribueras ur systemet med nästa utgåva. Om detta skall ligga till grund för tryckorder skall den utföras så nära adressuttaget som möjligt för att se till att så många nyorder som möjligt kommer med och att eventuella avbeställningar exkluderas. Kom ihåg att distributionsprognosen är en ögonblicksbild av upplagan och förändras över tid med nytillkomna och avbeställda prenumerationer.

Distributionsprognosen utgår från antalet som skulle ha distribuerats om det var adressering idag (aktiva idag). Till dessa läggs de som skall få sitt första nummer med kommande adressering.

Ett antal grupper skall stoppas. De som har en stopputgåva i sin prenumeration eller ett stoppdatum i sin prenumeration som ligger före kommande utgåva eller före distributionsdatum.

Hänsyn tas också till eventuella faktureringar eller påminnelsekörningar som görs efter dagens datum men innan skarp distribution. Vid dessa körningar sätt nämligen stoppnoteringar på prenumerationsposterna.

OBS! Det är viktigt att notera att det oftast finns upplagor (bl.a. lösnummerupplaga) och andra grupper eller behov vid en trycksaksbeställning som inte finns representerade i prenumerationssystemet. Dessa antal skall naturligtvis adderas av er som förlag i er slutgiltiga tryckorder.

Glöm heller inte eventuella manuella förändringar som är gjorda, t.ex. att ni förlängt någon grupps adressering som nu kan riskera att inte komma med.

Välj tidning och tryck på Knappen ”Kör Distributionsprognos”.